Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chinese

Các sinh viên của Chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung Quốc được đặt mục tiêu trở thành nguồn nhân lực toàn cầu thông thạo tiếng Trung + kiến thức chuyên môn + tầm nhìn quốc tế. Sinh viên sẽ có được khả năng vận dụng tiếng Trung nâng cao từ các môn học tiếng Trung bắt buộc; tiếp thu kiến thức và kĩ năng chuyên môn từ các môn học thuộc chuyên ngành phụ cũng như các môn học có liên quan; đồng thời nuôi dưỡng tầm nhìn quốc tế thông qua học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Các điểm chính:

Nắm bắt kĩ năng vận dụng tiếng Trung nâng cao

Nền tảng của việc học tập tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo là tiếng Trung Quốc. Do đó, chương trình học trong năm Nhất và năm Hai được đặt trọng tâm vào việc giúp sinh viên tiếp thu kiến thức và đào tạo kĩ năng tiếng Trung. Thông qua việc xếp lớp theo cấp độ, cải thiện toàn diện 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Trung cho sinh viên; nhà trường nhắm đến một cấp độ mà sinh viên có thể đóng vai trò là nhân tố đi đầu trong cả nghiên cứu học thuật lẫn kinh doanh ở các lĩnh vực chuyên ngành.

Chọn lựa chuyên ngành phụ và tiếp thu kiến thức chuyên môn

Chọn 1 trong 4 chuyên ngành phụ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, Thương mại - Kinh tế quốc tế. Vào cuối năm Hai sinh viên sẽ chọn các môn học của lĩnh vực chuyên ngành và từ năm Ba chính thức được phân chia dựa trên Chuyên ngành phụ. Nhà trường nhắm đến mục tiêu giúp sinh viên đạt được mức độ có thể thực hiện các công việc chuyên môn sử dụng tiếng Trung trong môi trường toàn cầu; thông qua việc cải thiện năng lực tiếng Trung cũng như tiếp thu kiến thức và kĩ năng chuyên ngành.

Trở thành nguồn nhân lực toàn cầu thông thạo tiếng Trung + kiến thức chuyên môn + tầm nhìn quốc tế

Ngoài việc tiếp thu tiếng Trung và kiến thức chuyên ngành, sinh viên có thể mở rộng tầm nhìn của mình thông qua việc chuyển cơ sở học đến Bắc Kinh, du học chuyển tiếp tín chỉ tại Đại học California cơ sở San Diego hoặc tham dự các khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn tại hơn 100 trường ở 8 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, sinh viên còn có thể tự thiết lập phương pháp học tập, làm việc, sinh sống dựa trên các môn học như Hỗ trợ Nghề nghiệp, v.v...

Chương trình học

Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác và nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp.
Nắm vững kĩ năng hội thoại thường ngày, khả năng diễn đạt câu và kiến thức, hiểu biết về các nền văn hóa lẫn tiếng Trung.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp I - II
 • Tiếng Nhật Tổng hợp I - II (dành cho Du học sinh)
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Hiểu và tiếp thu tốt các kiến thức văn hóa, nghệ thuật Trung Quốc.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp III
 • Tiếng Nhật Tổng hợp III (dành cho Du học sinh)
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp một cách trôi chảy, nắm bắt các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên ngành.
Nắm vững các cách thể hiện sử dụng thuật ngữ chuyên ngành và kĩ năng giao tiếp liên văn hóa một cách tuyệt vời.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thương mại Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thượng cấp - Nói
 • Thực tập 
※Dựa theo chuyên ngành phụ

Năm TưNắm bắt các kĩ năng giao tiếp chuyên ngành cần thiết đối với người tiếp tục học lên hoặc tìm việc làm.
Nắm vững khả năng đọc hiểu văn bản chuyên ngành và các kĩ năng cần thiết cho nghiên cứu học thuật nói chung.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp II
 • Tiếng Trung Thương mại Tổng hợp II
※ Dựa theo chuyên ngành phụ

Mục tiêu thành tích thi HSK (Hán ngữ Thủy bình Khảo thí)

Chuyên ngành phụ

Ngôn ngữ Anh

Học cả tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời cải thiện các kĩ năng vận dụng đến mức có thể phiên dịch và dịch thuật hàng ngày với ngôn ngữ bản địa.

Ngôn ngữ Trung

Nắm vững các kĩ năng vận dụng tiếng Trung cũng như các thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, luật pháp, tư tưởng và văn hóa Trung Quốc.

Ngôn ngữ Nhật

Học cả tiếng Trung và tiếng Nhật, đồng thời cải thiện các kĩ năng vận dụng đến mức có thể phiên dịch và dịch thuật hàng ngày với ngôn ngữ bản địa.

Thương mại - Kinh tế quốc tế

Nắm vững các kĩ năng vận dụng tiếng Trung một cách thực tế,  đồng thời phát triển tầm nhìn mang tính quốc tế cũng như vốn kiến ​​thức kinh tế, thương mại.