Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Anh

Thông qua việc đào tạo và học tập có hệ thống, sinh viên sẽ có được khả năng vận dụng tiếng Trung và tiếng Anh nâng cao đồng thời trau dồi kĩ năng thông dịch - phiên dịch giữa tiếng Trung, tiếng Anh và bản ngữ. Nhà trường mong muốn sinh viên sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thức cơ bản về tiếng Trung, hiểu biết tình hình xã hội và văn hóa giữa Trung Quốc với phương Tây và các nền văn hóa khác nhau.

Môn học nổi bật

Tiếng Anh Thượng cấp - Kĩ năng Nói

Ngoài việc tăng cường các kiến thức cơ bản, chương trình học sẽ cải thiện cả vốn từ vựng lẫn hiểu biết về chức năng tiếng Anh cơ bản của sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên còn được cải thiện cả khả năng nói và có được kĩ năng giao tiếp hàng ngày thông qua các chủ đề thường gặp xoay quanh cuộc sống hàng ngày.

Kĩ năng Thông dịch Phiên dịch Trung - Anh cơ bản

Thông qua việc thực hành thông dịch và phiên dịch, sinh viên sẽ hiểu được các điểm khác biệt trong cấu trúc ngôn ngữ và phương thức biểu đạt giữa tiếng Anh và tiếng Trung, cũng như nắm rõ các quy tắc cơ bản để thông dịch và phiên dịch Trung - Anh; từ đó đào sâu hiểu biết về tiếng Trung và mài giũa khả năng dịch.

Chương trình học


Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác, nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng hội thoại thường ngày.
Bắt đầu học tiếng Anh trong các lớp phù hợp với trình độ.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp I - II
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức tiếng Anh.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp III
 • Tiếng Anh Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Anh Trung cấp - Nghe và Nói
 • Thông dịch Phiên dịch Trung - Anh cơ bản
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp tiếng Trung và năng lực vận dụng tiếng Anh nâng cao một cách trôi chảy.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thượng cấp - Nói
 • Tiếng Anh Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Anh Thượng cấp - Nghe
 • Tiếng Anh Thượng cấp - Nói
 • Thực tập
Năm TưNắm bắt các kĩ năng vận dụng tiếng Trung và tiếng Anh chuyên ngành.
Thể hiện kết quả học tập trong 4 năm thông qua việc viết luận văn bằng tiếng Trung.
Mục tiêu TOEIC trên 785 điểm.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp II
 • Tiếng Anh Thượng cấp Tổng hợp II
 • Thực hành Thông dịch Phiên dịch Trung - Anh Thượng cấp
 • Thực trạng Trung Quốc hiện đại