Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Faculty

Giới thiệu ngành học - 2 chuyên ngành chính và 4 chuyên ngành phụ -

Các sinh viên theo học chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung Quốc có thể lựa chọn 1 trong 4 chuyên ngành phụ phù hợp với bản thân nhất: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung và Thương mại - Kinh tế quốc tế; với mục tiêu trở thành nguồn nhân lực toàn cầu thành thạo tiếng Trung + kiến thức chuyên môn + tầm nhìn quốc tế. Tất cả các sinh viên sẽ tập trung vào việc học tập kiến thức, kĩ năng tiếng Trung trong năm Nhất và năm Hai, từ cuối năm Hai trở đi sẽ được chọn các giờ học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Từ năm Ba, một khóa học chuyên ngành quy mô đầy đủ sẽ bắt đầu để sinh viên nắm bắt cả kiến thức và kỹ năng chuyên ngành trong khi tiếp tục cải thiện khả năng tiếng Trung của mình. Ngoài ra, sinh viên còn có thể mở rộng tầm nhìn thông qua việc học tập ở nước ngoài và trở thành công dân toàn cầu.

Các sinh viên theo học chuyên ngành chính Giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc sẽ học tập kiến thức và kĩ năng liên quan đến giảng dạy tiếng Trung, đồng thời tiếp thu văn hóa Trung Quốc và tăng cường khả năng vận dụng tiếng Trung ở mức độ nâng cao; với mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung. Nhà trường cũng rất hi vọng các bạn sẽ tiếp tục học Cao học để đào sâu thêm kiến thức và kỹ năng liên quan đến giáo dục ngôn ngữ Trung Quốc, hoặc hoạt động như một giáo viên Trung Quốc ở Nhật Bản và ở nước ngoài.