Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chinese

Các sinh viên của Chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung Quốc được đặt mục tiêu trở thành nguồn nhân lực toàn cầu thông thạo tiếng Trung + kiến thức chuyên môn + tầm nhìn quốc tế. Sinh viên sẽ có được khả năng vận dụng tiếng Trung nâng cao từ các môn học tiếng Trung bắt buộc; tiếp thu kiến thức và kĩ năng chuyên môn từ các môn học thuộc chuyên ngành phụ cũng như các môn học có liên quan; đồng thời nuôi dưỡng tầm nhìn quốc tế thông qua học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Các điểm chính:

Chương trình học

Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác và nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp.
Nắm vững kĩ năng hội thoại thường ngày, khả năng diễn đạt câu và kiến thức, hiểu biết về các nền văn hóa lẫn tiếng Trung.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp I - II
 • Tiếng Nhật Tổng hợp I - II (dành cho Du học sinh)
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Hiểu và tiếp thu tốt các kiến thức văn hóa, nghệ thuật Trung Quốc.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp III
 • Tiếng Nhật Tổng hợp III (dành cho Du học sinh)
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp một cách trôi chảy, nắm bắt các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên ngành.
Nắm vững các cách thể hiện sử dụng thuật ngữ chuyên ngành và kĩ năng giao tiếp liên văn hóa một cách tuyệt vời.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thương mại Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thượng cấp - Nói
 • Thực tập 
※Dựa theo chuyên ngành phụ

Năm TưNắm bắt các kĩ năng giao tiếp chuyên ngành cần thiết đối với người tiếp tục học lên hoặc tìm việc làm.
Nắm vững khả năng đọc hiểu văn bản chuyên ngành và các kĩ năng cần thiết cho nghiên cứu học thuật nói chung.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp II
 • Tiếng Trung Thương mại Tổng hợp II
※ Dựa theo chuyên ngành phụ

Mục tiêu thành tích thi HSK (Hán ngữ Thủy bình Khảo thí)

Chuyên ngành phụ

Ngôn ngữ Anh

Học cả tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời cải thiện các kĩ năng vận dụng đến mức có thể phiên dịch và dịch thuật hàng ngày với ngôn ngữ bản địa.

Ngôn ngữ Trung

Nắm vững các kĩ năng vận dụng tiếng Trung cũng như các thông tin liên quan đến chính trị, kinh tế, luật pháp, tư tưởng và văn hóa Trung Quốc.

Ngôn ngữ Nhật

Học cả tiếng Trung và tiếng Nhật, đồng thời cải thiện các kĩ năng vận dụng đến mức có thể phiên dịch và dịch thuật hàng ngày với ngôn ngữ bản địa.

Thương mại - Kinh tế quốc tế

Nắm vững các kĩ năng vận dụng tiếng Trung một cách thực tế,  đồng thời phát triển tầm nhìn mang tính quốc tế cũng như vốn kiến ​​thức kinh tế, thương mại.