Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Về Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh có bề dày lịch sử hơn 50 năm

Trường được thành lập vào năm 1962, tiền thân là trường đào tạo dự bị Đại học dành cho du học sinh. Hiện nay, nhiệm vụ chính của trường là giảng dạy - đào tạo văn hóa Trung Quốc và tiếng Trung cho sinh viên nước ngoài.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh là Đại học quốc tế duy nhất ở Trung Quốc chấp nhận cho sinh viên từ 183 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới theo học. Đồng thời, trường cũng là đơn vị đã nghiên cứu, hình thành và phát triển Kì thi kiểm định năng lực Hán Ngữ (gọi tắt là HSK) - điều kiện tiên quyết để được du học, tuyển dụng, thăng tiến hoặc cư trú tại Trung Quốc.

Nhờ bề dày kinh nghiệm được tích lũy sau nhiều năm nghiên cứu, các phương pháp giảng dạy văn hóa Trung Quốc và tiếng Trung của trường đã được công nhận và áp dụng trên toàn cầu. Với ước tính mỗi năm có khoảng 10,000 du học sinh theo học, trường được ưu ái gọi là "Tiểu Liên Hiệp Quốc" bởi môi trường học tập mang tính quốc tế - đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ.

Những số liệu ấn tượng về Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh

Số lượng quốc gia ・khu vực có sinh viên theo học tại trường
Số lượng du học sinh người nước ngoài đã theo học tại trường
Số lượng giảng viên・nhân viên của trường
Xếp hạng các trường Đại học Trung Quốc có nhiều du học sinh
Xếp hạng các trường Đại học Trung Quốc có môi trường học tập tự do