Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Tư vấn tuyển sinh

Liên quan đến thi nhập học

Ngày Tư vấn tuyển sinh dành cho du học sinh

Ngày Tư vấn Tuyển sinh - Open Campus diễn ra với mục tiêu hỗ trợ du học sinh từ các nước có cái nhìn cụ thể hơn về trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo thông qua việc tham quan trường và nghe giới thiệu thông tin.

Tư vấn cá nhân (Tư vấn, giải đáp thông tin cho du học sinh)

Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo thực hiện các buổi Tư vấn cá nhân cho những bạn có nguyện vọng tìm hiểu về trường, cuộc sống sinh viên, định hướng sau Tốt nghiệp, v.v...

Sự kiện

Khóa học tiếng Trung mùa hè

サンプル画像
Lớp tiếng Trung + hoạt động với học sinh người Nhật và người Trung Quốc