Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Buổi tư vấn tuyển sinh Open Campus

Tư vấn Tuyển sinh (OPEN CAMPUS) dành cho Du học sinh

Ngày Tư vấn Tuyển sinh - Open Campus diễn ra với mục tiêu hỗ trợ du học sinh từ các nước có cái nhìn cụ thể hơn về trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo thông qua việc tham quan trường và nghe giới thiệu thông tin.

Các hoạt động trong Ngày Tư vấn Tuyển sinh - Open Campus:
■ Giới thiệu về trường
■ Giờ học trải nghiệm tiếng Trung
■ Tham quan cơ sở vật chất
■ Giới thiệu thông tin về ngành học, học phí, học bổng, v.v..
■ Chia sẻ trải nghiệm của sinh viên đang học tại trường
■ Giải đáp thắc mắc, nguyện vọng, định hướng ngành học
■ Tư vấn cá nhân
■ Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ xét tuyển vào trường cho người có nguyện vọng
và các thông tin cần thiết khác.

【Địa điểm】Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo
〒171-002 東京都豊島区南池袋2‐29‐14 (Tokyo-to, Toshima-ku, Minami-Ikebukuro 2-29-14)
TEL:0800-888-6910
Email:nyushi@blcu.jp

Lịch trình các buổi Tư vấn Tuyển sinh (dành cho Du học sinh)

10/5 (Chủ Nhật) (Online) - Đã kết thúc 23/5(thứ Bảy) (Online) - Đã kết thúc13/6 (thứ Bảy) (Online) - (Đã kết thúc)
27/6 (thứ Bảy) (Online)12/7 (Chủ Nhật)23/7(Thứ Năm・ngày lễ)
10/8 (thứ Hai・ngày lễ)22/8 (thứ Bảy)

Địa điểm diễn ra Buổi Tư vấn Tuyển sinh Open Campus

Lịch trình Đăng kí Nhập học Kì tháng 9 năm 2020

Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo hiện đang tuyển sinh cho Kì tháng 9 năm 2020 theo lịch trình dưới đây
Hạn nộp hồ sơ: ngày 6 tháng 4 năm 2020 (thứ Hai) ~ ngày 17 tháng 7 năm 2020 (thứ Sáu)

Đối với Du học sinh
Kì thi cho Du học sinh nước ngoài/Thi Chuyển ngành học

Nhập học kì tháng 9/2020Hạn nộp hồ sơNgày thiCông bố kết quảHạn làm thủ tục nhập họcHạn đóng học phí kì đầu
Đợt 1 - tháng 4, 5, 6 năm 2020
06/04 (Thứ Hai)

10/06 (Thứ Tư)
19/06 (Thứ Sáu)
26/06 (Thứ Sáu)
10/07 (Thứ Sáu)
31/07 (Thứ Sáu)
Đợt 2 - tháng 6, 7 năm 2020
11/06 (Thứ Năm)

17/07 (Thứ Sáu)
22/07 (Thứ Tư)
24/07 (Thứ Sáu)
31/07 (Thứ Sáu)

Lịch trình Đăng kí Nhập học Kì tháng 4 năm 2021 (từ 01/09/2020~04/03/2021)

Nhập học kì tháng 4/2021Hạn nộp hồ sơNgày thiCông bố kết quảHạn làm thủ tục nhập họcHạn đóng học phí kì đầu
Đợt 1-tháng  9/2020
01/09(Thứ Ba) ~
 24/09(Thứ Năm) 
10/10 (Thứ Bảy)
23/10 (Thứ Sáu)
06/11 (Thứ Sáu)
29/01/2021 (Thứ Sáu)
Đợt 2-tháng 10/2020
28/09 (Thứ Hai) ~
29/10 (Thứ Năm)
14/11 (Thứ Bảy)
20/11 (Thứ Sáu)
04/12 (Thứ Sáu)
Đợt 3-tháng 11/2020
02/11 (Thứ Hai) ~
26/11 (Thứ Năm)
12/12 (Thứ Bảy)
18/12 (Thứ Sáu)
04/01 (Thứ Hai)
Đợt 4-tháng 12/2020
30/11 (Thứ Hai) ~
17/12 (Thứ Năm)
25/12 (Thứ Sáu)
08/01 (Thứ Sáu)
22/01 (Thứ Sáu)
05/03 (Thứ Sáu)
Đợt 5-tháng  1/2021
21/12 (Thứ Hai ) ~
15/01 (Thứ Năm)
30/01 (Thứ Bảy)
12/02 (Thứ Sáu)
26/02 (Thứ Sáu)
Đợt 6-tháng  2/2021
18/01 (Thứ Hai) ~
10/02 (Thứ Tư)
19/02 (Thứ Sáu)
26/02 (Thứ Sáu)
05/03 (Thứ Sáu)
Đợt 7-tháng  3/2021
15/02 (Thứ Hai) ~
04/03(Thứ Năm)
12/03 (Thứ Sáu)
19/03 (Thứ Sáu)
24/03 (Thứ Tư)
16/03 (thứ Hai)