Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Danh sách tài khoản truyền thông chính thức

Danh sách các tài khoản truyền thông chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo.

Youtube

Youtube
Kênh Youtube chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo.
Đăng tải các chia sẻ từ sinh viên cũng như các buổi giới thiệu tiếng Trung.

Xem kênh Youtube chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Facebook

北京語言大学東京校Facebook
Trang Facebook chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo.
Đăng tải các tin tức mới nhất và thông tin các hoạt động, sự kiện của trường.
Xem trang Facebook chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Twitter

北京語言大学東京校Twitter
Tài khoản Twitter chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo.
Các thông tin về trường và tiếng Trung sẽ được Ngôn Ngôn - chú gấu trúc Bắc Ngữ đang theo học tiếng Trung tại cơ sở Tokyo - đăng tải.

Xem tài khoản Twitter chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Instagram

北京語言大学東京校Instagram
Tài khoản Instagram chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo
Hình ảnh về cơ sở Tokyo và trường chính ở Bắc Kinh sẽ được giới thiệu trên Instagram thông qua góc nhìn của chú gấu trúc Bắc Ngữ

Xem tài khoản Instagram chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

LINE@

北京語言大学東京校LINE@
Tài khoản LINE chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo.
Đăng tải từ thông tin của trường đến Nguyệt san Bắc ngữ phiên bản rút gọn.

Xem tài khoản Line chính thức của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo