Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Lịch trình hoạt động của trường

Hoạt động nội bộHoạt động bên ngoài
Tháng 4
■Lễ Khai giảng
■Thi xếp lớp
■Buổi hướng dẫn cho Tân sinh viên
■Buổi hướng dẫn thông tin du học cho Tân sinh viên
■Buổi trao đổi văn hóa ①
北京語言大学東京校入学式 北京語言大学東京校入学式
Tháng 5
■Buổi trao đổi văn hóa②
■Tập huấn sơ tán
◎Ngày tư vấn tuyển sinh
◎Lớp học tiếng Trung
文化体験 オープンキャンパス
Tháng 6
■Thi giữa kì
■Khám sức khỏe
■Thi Đọc thơ - Thuyết trình ・Ngày hội văn hóa
◎Ngày tư vấn tuyển sinh
◎Lớp học tiếng Trung
スピーチコンテスト・文化デー スピーチコンテスト・文化デー
Tháng 7
■Thi cuối kì
■Buổi trao đổi văn hóa ③ 
◎Ngày tư vấn tuyển sinh
◎Lớp học tiếng Trung
◎Kì thi nhập học ngành Giảng dạy ngôn ngữ Trung Lần 1 - Làm việc nhóm
オープンキャンパス オープンキャンパス
Tháng 8
■Nghỉ hè
■Hội nghị sinh viên ①
◎Ngày tư vấn tuyển sinh
◎Lớp học tiếng Trung
◎Thi nhập học ngành Giảng dạy ngôn ngữ Trung Lần 2 - Làm việc nhóm
中国語づけサマースクール 中国語づけサマースクール
Tháng 9
■Lễ Khai giảng kì mùa thu
■Thi xếp lớp
■Buổi hướng dẫn cho Tân sinh viên
■Bắt đầu học kì mùa thu
■Buổi học bắt đầu cho học kì mùa thu
■Buổi trao đổi văn hóa ④
◎Ngày tư vấn tuyển sinh
◎Lớp học tiếng Trung
Tháng 10
■Buổi trao đổi văn hóa ⑤
■Tập huấn sơ tán
◎Buổi Tư vấn tuyển sinh
◎Kì thi nhập học kì thi AO đợt 1
◎Lớp học tiếng Trung
◎Buỏi giới thiệu trường Đại học
Tháng 11
■Bắc Ngữ Hội (Lễ hội trường)
■Thi giữa kì
■Buổi trao đổi, tìm hiểu văn hóa ⑥
◎Kì thi nhập học kì thi AO đợt 2
◎Lớp học tiếng Trung
◎Buổi Giới thiệu trường Đại học
BLCU祭 BLCU祭
Tháng  12
■Nghỉ đông
■Buổi trao đổi văn hóa⑦
◎Kì thi nhập học AO Đợt 3
◎Lớp học tiếng Trung
◎Buổi giới thiệu trường Đại học
Tháng 1
■Thi cuối kì
■Buổi trao đổi văn hóa⑧
◎Kì thi nhập học AO Đợt 4
◎Lớp học tiếng Trung
◎Buổi giới thiệu trường Đại học
Tháng 2
■Nghỉ xuân
■Hội nghị sinh viên ②
◎Kì thi nhập học AO đợt 5
◎Lớp học tiếng Trung
◎Buổi giới thiệu trường Đại học
Tháng 3
◎Kì thi nhập học AO Đợt 6
◎Khóa học mùa xuân tiếng Trung
◎Chương trình trải nghiệm Bắc Kinh cho học sinh Trung học phổ thông
クリスマスパーティ クリスマスパーティ
※Các sự kiện bên trên bao gồm cả ví dụ thực tế của các năm trước. Nội dung sự kiện, thời gian, v.v... có thể thay đổi mà không thông báo trước.