Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Đào tạo nguồn nhân lực

Lộ trình học trong 4 năm

キャリアサポート 4年間の流れ

Chương trình giáo dục nghề nghiệp độc đáo của cơ sở Tokyo

Sinh viên sẽ được theo học một chương trình phát triển nghề nghiệp độc nhất không có ở trường chính mà cơ sở Tokyo đã thiết kế riêng. Bên cạnh đó, Trung tâm Hướng nghiệp ISI chịu trách nhiệm hỗ trợ hướng dẫn nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Hiểu về bản thân, nghĩ đến tương lai

01
Định hướng nghề nghiệp từ năm Nhất
Ngay sau khi nhập học, để có thể hình dung ra được kế hoạch tương lai cũng như hiểu rõ được bản thân, các môn học liên quan đến nghề nghiệp đều là bắt buộc. Ví dụ, môn học "Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu" trong học kì 1 năm Nhất sẽ bắt đầu bằng các hoạt động học tập để sinh viên có thể hiểu thêm về bản thân và người khác, thúc đẩy tư duy logic, có cái nhìn cụ thể về môi trường làm việc trong công ty, v.v...
02
Tận dụng kinh nghiệm du học
Trường tin rằng những trải nghiệm quốc tế như du học là không thể thiếu để sinh viên trở thành nguồn nhân lực tích cực trong cộng đồng quốc tế. Trường cũng giúp học sinh có cơ hội du học tại trường chính ở Bắc Kinh và trải nghiệm sống với sinh viên từ khắp nơi trên thế giới với các giá trị khác nhau, từ đó nuôi dưỡng khả năng đáp ứng và giao tiếp trong xã hội, rất hữu ích trong việc vượt qua các khó khăn sau này.
03
Các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm
Ngoài những môn học liên quan đến nghề nghiệp, Trường còn lên kế hoạch tổ chức các "Buổi giới thiệu về công ty", "Hội thảo cho các nhà khởi nghiệp" hoặc "Giao lưu với các sinh viên đã tốt nghiệp thuộc ISI" của Trung tâm Hướng nghiệp ISI. Sau khi tham gia các hoạt động này, chắc chắn kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của bạn sẽ được cụ thể hóa nhất có thể.