Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Học phí


Năm họcPhí nhập họcHọc phíCơ sở vật chấtPhí Hội sinh viênTổng cộng
Khóa học chính - Năm Nhất
150,000 Yên
860,000 Yên
110,000 Yên
20,000 Yên
1,140,000 Yên
Khóa học chính - Từ năm Hai trở đi
860,000 Yên
110,000 Yên
20,000 Yên
990,000 Yên
※Trong trường hợp không tiếp tục nhập học, xin hãy nộp đơn Từ chối nhập học 「入学辞退届」 trước ngày 19 tháng 3 năm 2021 (thứ Sáu). Sau khi trừ các khoản phí đã định, ngoài phí Kiểm định hồ sơ và phí nhập học ra thì số tiền đã nộp sẽ được hoàn trả lại. Nếu không, từ ngày 20 tháng 3 năm 2021 (Thứ Bảy) trở đi sẽ không thể hoàn tiền được nữa.

※Học phí hoặc các khoản tiền khác có thể đóng một lần hoặc chia ra theo từng học kì. Vềviệc lựa chọn phương thức đóng tiền, hãy đánh dấu vào ô thích hợp trong tờ Đơn xin nhập học ở cuối quyển Hướng dẫn hồ sơ.

※Phí tài liệu (20,000 Yên) sẽ nộp riêng cho từng học kì.

Học phí Khóa học chính

Nộp học phí cả năm (1 lần)

Phân loạiHạn nộp học phíMức học phí
Phí Nhập học
Từ khi có Kết quả đỗ đến hạn làm thủ tục nhập học
150,000 Yên
Học phí (nộp 1 lần)
Nhập học Kì tháng 4:Từ khi có Kết quả đỗ đến hạn nộp học phí lần đầu
Nhập học Kì tháng 9: Từ khi có Kết quả đỗ đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 (thứ Sáu)
990,000 Yên

Nộp học phí theo kì

Phân loạiHạn nộp học phíMức học phí
Phí Nhập học
Từ khi có Kết quả đỗ đến Hạn hoàn tất thủ tục Nhập học
150,000 Yên
Học phí kì đầu
Nhập học kì tháng 4: Từ khi có kết quả đỗ đến hạn nộp học phí kì đầu
Nhập học kì tháng 9: Từ khi có kết quả đỗ đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 (thứ Sáu)
495,000 Yên
Học phí kì sau
Nhập học kì tháng 4: đến ngày 20 tháng 7 năm 2021 (thứ Ba)
Nhập học kì tháng 9: đến ngày 20 tháng 1 năm 2022 (thứ Năm)
495,000 Yên
※ Bên cạnh học phí đã nêu bên trên, mỗi học kì sẽ đóng thêm 20,000 Yên tiền tài liệu giảng dạy (sách giáo khoa).

Về việc nộp học phí năm đầu

● Vui lòng sử dụng mẫu Yêu cầu chuyển khoản được chỉ định và chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn đóng học phí được nêu trong quyển Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 募集要項.
 Trong trường hợp hết hạn làm thủ tục nhập học mà vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập học. Ngoài ra, đến hết thời hạn nộp học phí lần đầu mà vẫn chưa thanh toán cũng sẽ bị từ chối nhập học.
 Giấy tờ Yêu cầu nộp học phí kì sau sẽ được cấp sau khi nhập học.