Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Yêu cầu tài liệu

[Giới thiệu trường] [BLCU - Những điều cần biết] [Hướng dẫn Hồ sơ nhập học]

Nhà trường cung cấp hoàn toàn miễn phí các tài liệu cần thiết, bao gồm [Giới thiệu trường] [BLCU - Những điều cần biết] [Hướng dẫn Hồ sơ nhập học]

Bạn có thể yêu cầu gửi bản cứng của các tài liệu trên qua đường bưu điện hoặc tải bản mềm PDF.

Giới thiệu trường 2021

大学案内2021

BLCU - Những điều cần biết 2021

キャンパスナビ2021

Giới thiệu trường 2021 (bản rút gọn)

大学リーフレット2021

Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 2021

募集要項2021

Giới thiệu buổi Tư vấn tuyển sinh 2021

オープンキャンパスチラシ2021

Thông báo Thi tuyển trực tuyến 2021

オンライン入試チラシ2021