Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Thực tập

インターンシップ
Chương trình thực tập vào năm Ba (2 tín chỉ)
Theo như chương trình đào tạo nghề nghiệp của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo, vào năm Ba các sinh viên sẽ đến thực tập tại các công ty, tập đoàn để trải nghiệp môi trường làm việc như một phần bắt buộc của chương trình học. Nơi thực tập của sinh viên sẽ được lựa chọn và quyết định một cách phù hợp với các kiến thức học được trong các môn học nghề nghiệp (tổng cộng 8 tín chỉ) trong năm Nhất và năm Hai cũng như ngành nghề mong muốn của học sinh.

Về phương thức lựa chọn và quyết định nơi thực tập, có trường hợp nhà trường sẽ giới thiệu, cũng có trường hợp học sinh sẽ tự mình tìm kiếm và đăng kí trên các trang giới thiệu. Học sinh sẽ được giáo viên hướng nghiệp hướng dẫn, sau đó sẽ chọn lựa ngành nghề và công ty theo mong muốn. Sinh viên năm Ba đang học tại trường chính ở Bắc Kinh sẽ được cơ sở Tokyo giới thiệu công ty thực tập (vì đây không phải tín chỉ bắt buộc tại trường chính nên sẽ tùy theo nguyện vọng của sinh viên).

Lộ trình thực tập

Nếu bạn đáp ứng được điều kiện hoàn thành tín chỉ sẽ nhận được 2 tín chỉ cho môn học tự chọn [Thực tập].

1、Lựa chọn nơi thực tập Chọn nơi thực tập bạn muốn được làm việc trong tương lai.
2、Đăng kí Nộp mẫu đơn đăng kí chương trình thực tập.
3、Đào tạo trước thực tập Các điểm cần lưu ý, mục tiêu cá nhân và thái độ khi thực tập sẽ được chỉ dẫn cặn kẽ.
4、Thực tập Viết báo cáo hàng ngày.
5、Báo cáo Viết và nộp báo cáo thực tập.
6、Phát biểu trước lớp Chia sẻ những gì đã trải nghiệm tại nơi thực tập với cả lớp.
7、Xác nhận tín chỉ Tín chỉ sẽ được công nhận dựa trên đánh giá toàn diện thông qua các báo cáo thực tập và buổi phát biểu trên lớp.