Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Trung

Thông qua việc đào tạo và học tập có hệ thống, sinh viên sẽ có được các kĩ năng tiếng Trung nâng cao như Nghe, Nói, Đọc, Viết, Thông dịch - Phiên dịch; không chỉ phát triển kĩ năng đàm thoại trôi chảy mà còn trau dồi cả kĩ năng tạo ra văn bản kiểu mẫu. Ngoài ra, nhà trường đặt mục tiêu giúp sinh viên trở thành những chuyên gia về Trung Quốc thông qua việc học tập các kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, luật pháp, tư tưởng, văn hóa Trung Quốc đương đại, trau dồi quan điểm mang tính phân tích đa phương.

Môn học nổi bật

Kiệt tác văn học Trung Quốc cổ đại

Tiếp thu kiến thức về sự phát triển của văn học cổ điển Trung Quốc và các đặc điểm chính của từng thời kì, phân tích phong cách độc đáo của mỗi tác giả. Đồng thời phân tích những yếu tố khác nhau như bối cảnh lịch sử, cuộc đời và tư tưởng của các tác giả; diễn giải những tư tưởng cố hữu, giá trị phổ quát và sức hấp dẫn nghệ thuật của các tác phẩm.

Thực trạng Trung Quốc hiện đại

Nâng cao kĩ năng Đọc hiểu và Nói thông qua việc đọc nhiều loại văn bản tiếng Trung khác nhau liên quan đến Trung Quốc hiện đại. Cùng với sự tương tác của việc luyện Đọc và Nói, sinh viên sẽ trau dồi cả kĩ năng đọc hiểu lẫn năng lực diễn đạt tiếng Trung nâng cao; nắm bắt kiến thức toàn diện về Trung Quốc hiện đại.

Chương trình học


Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác và nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp.
Nắm vững kĩ năng hội thoại thường ngày, khả năng diễn đạt câu và kiến thức, hiểu biết về các nền văn hóa lẫn tiếng Trung.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp I - II
 • Tiếng Nhật Tổng hợp I - II (dành cho Du học sinh)
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Hiểu và tiếp thu tốt các kiến thức văn hóa, nghệ thuật Trung Quốc.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp III
 • Tiếng Nhật Tổng hợp III (dành cho Du học sinh)
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp tiếng Trung nâng cao một cách trôi chảy.
Nắm bắt kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, luật pháp, tư tưởng và văn hóa Trung Quốc.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thượng cấp - Nói
 • Viết văn bản tiếng Trung
 • Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại
 • Thực tập
Năm TưNắm bắt các kĩ năng giao tiếp chuyên ngành cần thiết đối với người tiếp tục học lên hoặc tìm việc làm.
Thể hiện kết quả học tập trong 4 năm thông qua việc viết luận văn bằng tiếng Trung.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp II
 • Kiệt tác văn học Trung Quốc cận hiện đại
 • Kiệt tác văn học Trung Quốc cổ đại
 • Thực trạng Trung Quốc hiện đại