Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chuyên ngành phụ Thương mại - Kinh tế quốc tế

Nắm vững kĩ năng vận dụng tiếng Trung thực tế thông qua việc học tập và đào tạo có hệ thống; tiếp thu các lí thuyết cơ bản về kinh tế, thương mại, luật pháp và trau dồi kĩ năng kinh doanh. Ngoài ra, nhà trường đặt mục tiêu giúp sinh viên tăng cường hiểu biết về kinh tế, chính trị, luật pháp Trung Quốc và trở thành nguồn nhân lực hàng đầu trong kinh doanh.

Môn học nổi bật

Nghiên cứu - Điều tra kinh tế

Học tập các phương pháp, nguyên lý nghiên cứu - điều tra kinh tế cơ bản. Tìm hiểu cách thu thập dữ liệu kinh tế, phương pháp phân tích định tính và định lượng cơ bản cũng như cách viết báo cáo nghiên cứu - điều tra. Trau dồi kĩ năng thu thập, tổ chức, phân tích và xử lí dữ liệu bằng tiếng Trung, từ đó có được các kĩ năng thực tế thông qua nghiên cứu các trường hợp điển hình. Tham gia các hoạt động liên kết với nội dung bài giảng như giả lập thành lập công ty, giả định giao dịch sản phẩm, điều tra - nghiên cứu hệ thống thị trường. Ngoài ra, bằng cách tiến hành các hoạt động thực tế như thu thập tài liệu, phỏng vấn, điều tra quan sát, khảo sát bảng hỏi, v.v... để hoàn thành dự án và đạt mục tiêu đề ra, sinh viên sẽ nắm bắt được các kĩ năng và kiến thức về điều tra - nghiên cứu; từ đó trở nên sẵn sàng chủ động đi đầu trong kinh doanh.

Chương trình học


Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác và nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp.
Nắm vững kĩ năng hội thoại thường ngày, khả năng diễn đạt câu và kiến thức, hiểu biết về các nền văn hóa lẫn tiếng Trung.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp I - II
 • Tiếng Nhật Tổng hợp I - II (dành cho Du học sinh)
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Từ học kì 4 bắt đầu học kiến thức cơ bản về Thương mại - Kinh tế quốc tế.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Viết văn bản tiếng Trung cơ bản
 • Tiếng Anh Tổng hợp III
 • Tiếng Nhật Tổng hợp III (dành cho Du học sinh)
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp tiếng Trung nâng cao một cách trôi chảy.
Nắm bắt lí luận cơ bản về thương mại, kinh tế, luật pháp Trung Quốc.
 • Tiếng Trung Thương mại Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thương mại - Đọc
 • Viết văn bản tiếng Trung Thương mại thông dụng
 • Thực hành Thương mại quốc tế
 • Thảo luận Thương mại - Kinh tế
 • Nguyên lý Kinh tế học vi mô
 • Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô
 • Thực tập
Năm TưNắm bắt các kĩ năng vận dụng tiếng Trung chuyên ngành, đào sâu hiểu biết về kinh tế Trung Quốc.
Thể hiện kết quả học tập trong 4 năm thông qua việc viết luận văn bằng tiếng Trung.
 • Tiếng Trung Thương mại Tổng hợp II
 • Khái niệm cơ bản về Luật kinh tế Trung - Nhật
 • Nghiên cứu - Điều tra kinh tế