Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Nhật

Thông qua việc đào tạo và học tập có hệ thống, sinh viên sẽ có được khả năng vận dụng tiếng Trung và tiếng Nhật nâng cao đồng thời trau dồi kĩ năng thông dịch - phiên dịch giữa tiếng Trung, tiếng Nhật và bản ngữ. Nhà trường mong muốn sinh viên sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thức cơ bản về tiếng Trung, hiểu biết tình hình xã hội và văn hóa giữa Trung Quốc với Nhật Bản các nền văn hóa khác nhau.

Môn học nổi bật

Tiếng Anh Thượng cấp Tổng hợp I

Dựa trên khả năng đọc hiểu, từ vựng thông dụng, cú pháp cơ bản đã học, sinh viên sẽ tập luyện cách hội thoại lẫn viết văn bản chính xác và tự nhiên. Cùng với việc cải thiện vốn từ vựng, năng lực diễn đạt đúng cách, khả năng đọc nhanh, kĩ năng diễn giải khái quát nội dung, sinh viên còn hiểu sâu hơn về các hiện tượng ngôn ngữ cụ thể và trau dồi kĩ năng giao tiếp tiếng Nhật

Kĩ năng Nghe - Nói tiếng Nhật Thượng cấp

Cải thiện kĩ năng Nghe - Nói tiếng Nhật thông qua đào tạo kĩ năng mang tính tổng hợp. Kĩ năng Nghe sẽ tập trung vào sự hiểu biết tổng thể về câu, đoạn văn và văn bản; trong khi đó kĩ năng Nói nhấn mạnh vào việc rèn luyện cách diễn đạt các văn bản tổng hợp.

Chương trình học


Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác, nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng hội thoại thường ngày.
Bắt đầu học tiếng Nhật trong các lớp phù hợp với trình độ.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Nhật Tổng hợp I - II
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức tiếng Nhật.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Tiếng Nhật Tổng hợp III
 • Tiếng Nhật Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Nhật Trung cấp - Nghe và Nói
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp tiếng Trung và năng lực vận dụng tiếng Nhật nâng cao một cách trôi chảy.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thượng cấp - Nói
 • Tiếng Nhật Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Anh Thượng cấp - Nghe + Nói
 • Thực tập
Năm TưNắm bắt các kĩ năng vận dụng tiếng Trung và tiếng Anh chuyên ngành.
Thể hiện kết quả học tập trong 4 năm thông qua việc viết luận văn bằng tiếng Trung.
Mục tiêu JLPT từ N2 trở lên.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp II
 • Tiếng Nhật Thượng cấp Tổng hợp II
 • Phiên dịch Trung - Nhật
 • Thực trạng Trung Quốc hiện đại