Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

[Quan trọng] Thông báo về các lớp học từ ngày 26/4/2021 (Thứ Hai)

Gửi toàn thể sinh viên đang theo học tại trường
Gửi quý vị phụ huynh, người bảo lãnh


[Quan trọng] Thông báo về các lớp học từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 (Thứ Hai)

Vào học kỳ mùa xuân năm 2021, các lớp học trực diện đã được tổ chức đồng thời với việc tiếp tục giải quyết dịch bệnh, nhưng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong tương lai, từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 (thứ Hai) đến ngày 14 tháng 5 năm 2021 (thứ Sáu), tất cả các lớp học sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Sinh viên sẽ được thông báo chi tiết về các lớp học trên trang cổng thông tin điện tử, vì vậy hãy tham khảo thông tin ngay khi có thể.

Ngoài ra, vì Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp sẽ được ban hành lại từ ngày 25 tháng 4 (Chủ Nhật), vui lòng hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.

Ngày 24 tháng 4 năm 2021


Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo
ĐT: 03-5960-1333
E-mail: blcu@blcu.jp