Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Thông báo về hình thức học tập năm 2021

Gửi các bạn sinh viên đang theo học tại trường
Gửi các quý vị phụ huynh, người bảo lãnh


Tình trạng dịch bệnh do virus Corona mới vẫn chưa thể đoán trước được, nhưng để đáp ứng với việc hủy bỏ tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Tokyo vào cuối tháng 3 năm 2021, nhà trường sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho toàn thể lớp học vào năm 2021. Sau đó ngoại trừ một số lớp học, theo nguyên tắc, các lớp học trực diện sẽ được tổ chức tại tòa nhà chính của trường.

Nếu bản thân sinh viên hoặc thành viên gia đình của sinh viên bị bệnh tiềm ẩn, hoặc nếu trong các thành viên gia đình sống chung với sinh viên đó có nhân viên y tế, các biện pháp đặc biệt sẽ được thực hiện để sinh viên tham gia các lớp học trực tuyến. Để áp dụng các biện pháp đặc biệt, vui lòng tham khảo thông tin trên trang web cổng thông tin sinh viên Campusmate-J.

Khi tiến hành các lớp học trực diện tại trường, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biến pháp phòng ngừa dịch bệnh như được mô tả trong tài liệu "Thông tin cách ứng phó với dịch bệnh" trên trang web cổng thông tin sinh viên. Sinh viên cũng được yêu cầu kiểm tra kĩ lưỡng mục "II. Những điều sinh viên cần lưu ý" trong tài liệu "Thông tin cách ứng phó với dịch bệnh" và cố gắng ngăn ngừa dịch bệnh.

Ngày 8 tháng 4 năm 2021


Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo
ĐT: 03-5960-1333
E-mail: tokyo@blcu.jp