Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chia sẻ từ sinh viên Nhật Bản

Bạn Suzuki(Chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung - Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Anh)

Suzuki
Các giáo viên tại trường rất nhiệt tình。
Đặc biệt là luyện phát âm một cách triệt để!Mình cảm thấy trình độ tiếng Trung được nâng cao rất rõ.

Một tiết được học trong vòng 90 phút, toàn bộ đều được giảng bằng tiếng Trung. Lúc đầu mình còn hơi lo lắng nhưng sau khi học thử thì cảm thấy tiến triển rất nhanh.

1 tháng đầu cả lớp chỉ tập trung vào học phát âm. Luyện tập liên tục cho tới khi nào giáo viên nói OK thì mới thôi, điều này đã giúp mình phát âm được một cách chính xác. Mỗi ngày đều có bài tập về nhà và những bài kiểm tra nho nhỏ, chính xác là chuỗi ngày ngâm mình trong tiếng Trung. Tuy nhiên, tất cả các bài giảng đều dễ hiểu và học rất vui.

Dần dần mình đã hiểu rõ những điều giáo viên giảng dạy bằng tiếng Trung và để ý thấy trình độ tiếng Trung của mình đã thực sự được tăng lên rất nhiều.