Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chia sẻ từ sinh viên

Chia sẻ từ sinh viên Nhật Bản

Sinh viên BLCU
Thành lập câu lạc bộ giao lưu quốc tế mang tính toàn cầu 「Quốc cầu」。
Chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung (Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Trung)

Các giáo viên tại cơ sở Tokyo thật sự cực kì nhiệt tình.
Chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung (Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Anh)

Đến từ Okinawa、năm đầu tiên sống ở Tokyo.
Chuyên ngành chính Ngôn ngữ Trung (Chuyên ngành phụ Thương mại - Kinh tế quốc tế)

Chia sẻ từ du học sinh

Sinh viên BLCU
Nếu có thể nói được tiếng Nhật và tiếng Trung, sẽ có rất nhiều lựa chọn
Sinh viên đang theo học tại trường(Đến từ Anh Quốc)
Sinh viên BLCU
Muốn sử dụng ngôn ngữ của Cường quốc kinh tế - Trung Quốc để khởi nghiệp công ty thương mại
Sinh viên đang theo học tại trường(Đến từ Việt Nam)
Sinh viên BLCU
Đây là một ngôi trường Đại học hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng học tiếng Trung tại Nhật Bản của mình
Sinh viên đang theo học tại trường(Đến từ Hàn Quốc)
Sinh viên BLCU
Mình nghĩ việc học tiếng Trung là cực kì cần thiết!
Sinh viên đang theo học tại trường(Đến từ Việt Nam)
Mình muốn sử dụng tiếng Trung và tiếng Nhật để làm việc tại Nhật Bản
Sinh viên đang theo học tại trường(Đến từ Việt Nam)