Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Chuyên ngành phụ Ngôn ngữ Anh

Thông qua việc đào tạo và học tập có hệ thống, sinh viên sẽ có được khả năng vận dụng tiếng Trung và tiếng Anh nâng cao đồng thời trau dồi kĩ năng thông dịch - phiên dịch giữa tiếng Trung, tiếng Anh và bản ngữ. Nhà trường mong muốn sinh viên sẽ trở thành nguồn nhân lực có kiến thức cơ bản về tiếng Trung, hiểu biết tình hình xã hội và văn hóa giữa Trung Quốc với phương Tây và các nền văn hóa khác nhau.

Môn học nổi bật

Chương trình học


Mục tiêuMôn học bắt buộc
Năm NhấtHọc phát âm tiếng Trung chính xác, nắm bắt các cấu trúc ngữ pháp và kĩ năng hội thoại thường ngày.
Bắt đầu học tiếng Anh trong các lớp phù hợp với trình độ.
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nghe
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Sơ cấp - Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp I - II
 • Đào tạo Nhân lực toàn cầu
 • Khái niệm nghề nghiệp cơ bản
Năm HaiNắm vững kĩ năng Viết cũng như khả năng sáng tác văn bản tương đối tốt.
Nâng cao vốn từ vựng và kiến thức tiếng Anh.
 • Tiếng Trung Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Trung Trung cấp - Đọc
 • Tiếng Trung Trung cấp - Nghe + Nói
 • Tiếng Anh Tổng hợp III
 • Tiếng Anh Trung cấp - Tổng hợp
 • Tiếng Anh Trung cấp - Nghe và Nói
 • Thông dịch Phiên dịch Trung - Anh cơ bản
 • Kĩ năng Xử lý thông tin I
Năm BaCó khả năng giao tiếp tiếng Trung và năng lực vận dụng tiếng Anh nâng cao một cách trôi chảy.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Trung Thượng cấp - Nói
 • Tiếng Anh Thượng cấp Tổng hợp I
 • Tiếng Anh Thượng cấp - Nghe
 • Tiếng Anh Thượng cấp - Nói
 • Thực tập
Năm TưNắm bắt các kĩ năng vận dụng tiếng Trung và tiếng Anh chuyên ngành.
Thể hiện kết quả học tập trong 4 năm thông qua việc viết luận văn bằng tiếng Trung.
Mục tiêu TOEIC trên 785 điểm.
 • Tiếng Trung Thượng cấp Tổng hợp II
 • Tiếng Anh Thượng cấp Tổng hợp II
 • Thực hành Thông dịch Phiên dịch Trung - Anh Thượng cấp
 • Thực trạng Trung Quốc hiện đại