Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Mục tiêu học tập

サンプル画像

Thành quả đạt được sau 4 năm học

Ngay cả khi bạn chưa từng học tiếng Trung thì 4 năm học tại trường sẽ giúp bạn mài giũa, phát triển bản thân đến trình độ hoàn toàn có thể đóng vai trò là nguồn nhân lực thông thạo tiếng Trung Quốc, dù cho bạn có dự định học lên cao hay tìm việc làm.

Trước hết, bạn sẽ được làm quen và trau dồi cách phát âm tiếng Trung một cách chính xác để có thể sử dụng trong mọi tình huống, cho dù là giao tiếp hội thoại hàng ngày hay giao tiếp trong công việc cần sử dụng thuật ngữ chuyên môn. Sau khi tốt nghiệp, bạn hoàn toàn có thể tự tin sử dụng kiến thức chuyên ngành và khả năng tiếng Trung của mình để hoạt động tích cực ở cả Nhật Bản lẫn nước ngoài.

Học tiếng Trung bằng tiếng Trung, học tập một cách tự nhiên nhất 「Phương pháp giảng dạy trực tiếp」

Trong giờ học, ngôn ngữ bản địa bị cấm sử dụng.
Phát triển năng lực học tập, suy nghĩ, đặt câu hỏi bằng tiếng Trung.
Giáo viên sẽ cố gắng không để bản thân mình và sinh viên sử dụng tiếng bản ngữ, chỉ sử dụng đồ vật, tranh ảnh, ngôn ngữ cơ thể,... để truyền đạt bằng tiếng Trung。 Trong giờ học, sinh viên không được sử dụng tiếng bản ngữ. Thông qua môi trường giờ học hoàn toàn bằng tiếng Trung, năng lực suy nghĩ, đặt câu hỏi bằng tiếng Trung của sinh viên sẽ được bồi dưỡng, hơn nữa việc đào tạo các kĩ năng Nghe, nói, đọc, viết sẽ giúp học được tiếng Trung một cách tự nhiên nhất có thể.

Không chỉ áp dụng phương pháp giảng dạy trực tiếp.

Học tập tiếng Trung một cách tự nhiên nhất bằng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau.
Rất nhiều phương pháp giảng dạy như phương pháp học trực tiếp bằng tiếng Trung, phương pháp nghe giảng để luyện nghe và nói, phương pháp nhấn mạnh vào việc phát biểu ý kiến, các tiết học học bằng máy chiếu,v.v... sẽ được giáo viên áp dụng giảng các giờ học hoàn toàn bằng tiếng Trung. Để có thể giúp sinh viên học tiếng Trung một cách tự nhiên nhất có thể, trong giờ học các vấn đề trong thực tế sẽ được sử dụng như ví dụ để giảng giải phần Ngữ pháp.