Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Học phí


Năm họcPhí nhập họcHọc phíCơ sở vật chấtPhí Hội sinh viênHọc bổng hỗ trợ sinh viên quốc tếTổng cộng
Khóa học chính - Năm Nhất
150,000 Yên
860,000 Yên
110,000 Yên
20,000 Yên
-150,000 Yên
990,000 Yên
Khóa học chính - Từ năm Hai trở đi
860,000 Yên
110,000 Yên
20,000 Yên
-150,000 Yên
840,000 Yên
※Phí tài liệu (20,000 Yên) sẽ nộp riêng cho từng học kì.

※Học phí hoặc các khoản tiền khác có thể đóng một lần hoặc chia ra theo từng học kì. Vềviệc lựa chọn phương thức đóng tiền, hãy đánh dấu vào ô thích hợp trong tờ Đơn xin nhập học ở cuối quyển Hướng dẫn hồ sơ.

※Trong trường hợp không tiếp tục nhập học, xin hãy nộp đơn Từ chối nhập học 「入学辞退届」 trước ngày 24 tháng 3 năm 2021 (thứ Tư). Sau khi trừ các khoản phí đã định, ngoài phí Kiểm định hồ sơ và phí nhập học ra thì số tiền đã nộp sẽ được hoàn trả lại. Nếu không, từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 (Thứ Năm) trở đi sẽ không thể hoàn tiền được nữa.

※Trong trường hợp không muốn nhận học dù đã nhận giấy Chấp nhận nhập học [入学許可書], sau khi nộp lại giấy Chấp nhận nhập học sẽ được hoàn tiền. Ngoài ra, nếu đã dùng giấy Chấp nhận nhập học của nhà trường để gia hạn hoặc thay đổi visa, sau khi nộp các giấy tờ chứng minh đã có giấy Chấp nhận nhập học do trường khác phát hành, hoặc đổi từ Visa Sinh viên sang tư cách lưu trú khác (Ví dụ: Tư cách Lưu trú ngắn hạn) thì sẽ được hoàn tiền.

Về việc nộp học phí năm đầu

● Vui lòng sử dụng mẫu Yêu cầu chuyển khoản được chỉ định và chuyển khoản ngân hàng trong thời hạn đóng học phí được nêu trong quyển Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 募集要項.
 Trong trường hợp hết hạn làm thủ tục nhập học mà vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập học. Ngoài ra, đến hết thời hạn nộp học phí lần đầu mà vẫn chưa thanh toán cũng sẽ bị từ chối nhập học.
 Giấy tờ Yêu cầu nộp học phí kì sau sẽ được cấp sau khi nhập học.
● Đối với những trường hợp cần phải gia hạn visa trước thời hạn nộp tiền cho kì học sau, bạn sẽ được cấp giấy tờ để gia hạn tư cách lưu trú khi đã nộp hết các khoản phí.

Học phí Khóa học chính

Nộp học phí cả năm (1 lần)

Phân loạiHạn nộp học phíMức học phí
Phí Nhập học
Từ khi có Kết quả đỗ đến hạn làm thủ tục nhập học
150,000 Yên
Học phí (nộp 1 lần)
Nhập học Kì tháng 4:Từ khi có Kết quả đỗ đến hạn nộp học phí lần đầu
Nhập học Kì tháng 9: Từ khi có Kết quả đỗ đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 (thứ Sáu)
840,000 Yên

Nộp học phí theo kì

Phân loạiHạn nộp học phíMức học phí
Phí Nhập học
Từ khi có Kết quả đỗ đến Hạn hoàn tất thủ tục Nhập học
150,000 Yên
Học phí kì đầu
Nhập học kì tháng 4: Từ khi có kết quả đỗ đến hạn nộp học phí kì đầu
Nhập học kì tháng 9: Từ khi có kết quả đỗ đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 (thứ Sáu)
420,000 Yên
Học phí kì sau
Nhập học kì tháng 4: đến ngày 20 tháng 7 năm 2021 (thứ Ba)
Nhập học kì tháng 9: đến ngày 20 tháng 1 năm 2022 (thứ Năm)
420,000 Yên
※ Học phí của khóa học chính được nêu bên trên đã khấu trừ 150,000 Yên của học bổng hỗ trợ du học sinh nước ngoài.
※ Bên cạnh học phí đã nêu bên trên, mỗi học kì sẽ đóng thêm 20,000 Yên tiền tài liệu giảng dạy (sách giáo khoa).