Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Hệ thống học bổng

Chế độ học bổng được áp dụng đối với các sinh viên có thành tích ưu tú, ý thức học tập tốt nhưng đang gặp khó khăn về tài chính.
Học bổngLoạiGiá trịĐăng kíThời hạnNăm họcĐối tượng
Học bổng hỗ trợ
đời sống du học sinh
Trợ cấp
150,000 Yên
mỗi năm
Không cần
1 năm
Từ Năm Nhất ~ năm Tư
Toàn bộ du học sinh người nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản
Học bổng
ưu đãi đặc biệt
Trợ cấp
A:200,000 Yên
B:100,000 Yên
Không cần
1 năm
Thời điểm
nhập học
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt, đạt tiêu chuẩn của trường trong số toàn bộ các ứng viên tham gia kì thi nhập học AO.
Học bổng sinh viên
thành tích ưu tú
Trợ cấp
120,000 Yên
mỗi năm
Không cần
1 năm
Từ năm Hai
trở lên
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt, đạt tiêu chuẩn của trường
Học bổng
du học
Trợ cấp
Tương đương học phí tại cơ sở Tokyo
(Tuy nhiên vẫn phải nộp 86,000 Yên mỗi năm
tiền phí giữ chỗ tại cơ sở Tokyo)

Không cần
Toàn thời gian
du học
Từ Năm Hai
trở lên
Sinh viên chuyển cơ sở đến học tại trường chính ở Bắc Kinh

Quỹ giáo dục
quốc tế ISI
Trợ cấp
200,000 Yên
mỗi năm
Không cần
1 năm
Từ năm Hai
trở lên
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt, đạt tiêu chuẩn của trường
Học bổng du học
tại trường chính
ở Bắc Kinh
Trợ cấp
Tương đương học phí tại trường chính ở Bắc Kinh
Không cần
1 năm
Từ năm Hai
trở lên
Sinh viên ưu tú có thành tích tốt, đạt tiêu chuẩn của trường trong số toàn bộ các sinh viên chuyển cơ sở học đến trường chính ở Bắc Kinh.
◎Chỉ dành cho sinh viên nhập học Kì tháng Tư
※H ọc bổng của trường được cấp dưới hình thức miễn giảm vào học phí.

Học bổng hỗ trợ đời sống du học sinh: Giảm một nửa mỗi học kì.
Học bổng ưu đãi đặc biệt: Từ học kì sau của năm Nhất trở đi sẽ được miễn giảm.
Học bổng sinh viên thành tích ưu tú・Quỹ giáo dục quốc tế ISI: sau khi có kết quả, giảm vào lần đóng học phí tiếp theo.
Học bổng du học: Trong thời gian du học ở trường chính tại Bắc Kinh, toàn bộ học phí ở cơ sở Tokyo sẽ được miễn giảm.
Tuy nhiên, vẫn nộp 86,000 Yên phí giữ chỗ tại cơ sở Tokyo.
 Học bổng du học tại trường chính ở Bắc Kinh: sau khi có kết quả, học phí đã đóng cho trường ở Tokyo sẽ được hoàn trả.

※ Học bổng của trường có mức miễn giảm tối đa là tương đương với học phí.

Về chủ thể kinh doanh

Trường đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo được thành lập dưới sự hợp tác lâu dài giữa trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh và tập đoàn ISI (có trụ sở tại Toshima-ku, Tokyo) vào tháng 4 năm 2015, được chỉ định bởi bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Dựa trên triết lý [Sự hữu nghị giữa Nhật Bản và Trung Quốc, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, phát triển quan hệ song phương], chính sách của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực hiểu biết sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc và thể hiện được khả năng lãnh đạo trên trường quốc tế trong tương lai.