Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Tư vấn tuyển sinh

Tại trường Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo, ngoài việc học ngôn ngữ ra thì các buổi trao đổi văn hóa Trung Quốc cũng như các hoạt động giao lưu quốc tế cũng thường xuyên được tổ chức. Tự do chọn và đăng kí tham gia các hoạt động mà bạn yêu thích.

Liên quan đến thi nhập học

Ngày Tư vấn tuyển sinh dành cho du học sinh

Lớp học thử tiếng Trung/ Giới thiệu thông tin về trường Đại học và kì thi tuyển sinh/ Giao lưu/ Tư vấn cá nhân

Tư vấn cá nhân (Tư vấn, giải đáp thông tin cho du học sinh)

Chúng tôi có tổ chức các buổi tư vấn cá nhân tại Ikebukuro, Tokyo. Nếu bạn có nhu cầu xin hãy đăng kí trực tuyến trước 4 giờ chiều của ngày trước ngày bạn sẽ đến.

Sự kiện

Khóa học tiếng Trung mùa hè

サンプル画像
Lớp tiếng Trung + hoạt động với học sinh người Nhật và người Trung Quốc
Xem thêm thông tin chi tiết