Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Hồ sơ đăng kí


Hồ sơCác điều cần lưu ý
① Đơn xin nhập học
Viết vào trang được chỉ định ở phần cuối quyển Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 募集要項

② Lí do xin nhập học
Viết vào trang được chỉ định ở phần cuối quyển Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 募集要項
③ Phiếu điều tra
Viết vào trang được chỉ định ở phần cuối quyển Hướng dẫn Hồ sơ nhập học 募集要項. Hãy nhờ giáo viên chủ nhiệm ở trường tiếng, hoặc giáo viên biết rõ về bản thân điền vào phiếu

④ Giấy Chứng nhận tốt nghiệp và Chứng nhận thành tích [bản gốc] hoặc Bằng tốt nghiệp (bằng Cử nhân) và bảng điểm [bản sao] của cấp học cuối cùng.Trong trường hợp không nộp được bản gốc, vui lòng nộp bản photo công chứng “Certified true copy” được cơ quan hành chính hoặc trường tiếng Nhật tại Nhật Bản phát hành.
Đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông
Vui lòng nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận thành tích của trường trung học phổ thông
Đối với người đã tốt nghiệp Đại học, Đại học ngắn hạn hoặc trường Cao đẳng, chuyên môn
Vui lòng nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận thành tích của trường Đại học, Đại học ngắn hạn hoặc trường Cao đẳng, chuyên môn
Đối với người đang đang theo học trường Đại học, Đại học ngắn hạn hoặc trường Cao đẳng, chuyên môn (bao gồm đang bảo lưu) và người đã thôi học
Vui lòng nộp mục ①② ở bên dưới
①Giấy chứng nhận đang học tại trường và giấy chứng nhận thành tích của trường Đại học, Đại học ngắn hạn hoặc trường Cao đẳng, chuyên môn
②Giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận thành tích của trường trung học phổ thông
⑤ Bản dịch tiếng Nhật của Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp, Chứng nhận thành tích (trong trường hơp ngôn ngữ thể hiện không phải tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung)

Đối với trường hợp nộp bản dịch, vui lòng đính kèm giấy chứng nhận bản dịch do cơ quan hành chính hoặc trường Nhật ngữ tại Nhật Bản phát hành.
⑥ Giấy Chứng nhận tỉ lệ lên lớp và Chứng nhận thành tích (bản gốc) (toàn bộ các cơ sở giáo dục tại Nhật Bản mà ứng viên đang theo học)
Giấy Chứng nhận tỉ lệ chuyên cần phải được phát hành trong vòng 1 tháng trước khi nộp hồ sơ. Sau khi đỗ cho đến ngày 13/03/2020 (thứ Sáu), vui lòng nộp lại giấy Chứng nhận tỉ lệ chuyên cần tính đến cuối tháng 2. Nếu không có lí do chính đáng, trong trường hợp tỉ lệ lên lớp bị giảm xuống thấp có thể sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập học.
※Trong trường hợp chuyển trường, học lên,... xin nộp cả giấy Chứng nhận tỉ lệ lên lớp và giấy Chứng nhận thành tích của trường cũ.
⑦ Bản sao giấy tờ chứng minh năng lực tiếng Nhật (nếu có)

Trường hợp đã thi đỗ N1・N2・N3 kì thi Năng lực Nhật ngữ (JLPT), vui lòng nộp bản sao「Giấy chứng nhận kết quả hoặc thành tích năng lực tiếng Nhật」

⑧ Bản sao giấy Chứng nhận thành tích tiếng Trung HSK (Kì thi năng lực tiếng Trung) (nếu có)
Đối với trường hợp đăng kí kì thi chuyển trường bắt buộc phải nộp bản sao giấy Chứng nhận kết quả thi HSK. Vui lòng photocopy kích cỡ A4 và mang bản gốc theo khi nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ bằng bưu điện vui lòng mang bản gốc đến vào ngày dự thi
⑨ Giấy Chứng nhận năng lực các ngôn ngữ khác (nếu có)
Đối với trường hợp đã từng thi bằng tiếng Anh (TOEIC®/ TOEFL®,...) vui lòng nộp bản sao giấy Chứng nhận kết quả
⑩ Ảnh thẻ
Vui lòng nộp 2 tấm ảnh(chiều dọc 4cm×chiều ngang 3cm)※Đã bao gồm một tấm dán vào hồ sơ
⑪ Giấy chứng minh khả năng tài trợ kinh phí (経費支弁説明書)Vui lòng viết vào phần được chỉ định ở cuối quyển Hướng dẫn hồ sơ nhập học 募集要項
⑫ Bản sao hộ chiếu
Vui lòng photo trang có ảnh và trang Chứng nhận có thể hoạt động ngoài tư cách
⑬ Bản sao Thẻ tư cách lưu trú (cả hai mặt)
Vui lòng mang thẻ tư cách lưu trú (bản gốc) vào ngày dự thi
※Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp vui lòng mang bản gốc
⑭ Bản sao tất cả các sổ ngân hàng tại Nhật Bản hiện có
Vui lòng nộp bản sao tất cả các trang thể hiện lịch sử giao dịch (tối đa 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ ) của toàn bộ tài khoản ngân hàng đã mở tại Nhật Bản. Trong trường hợp bị ghi gộp (合算額), vui lòng đính kèm giấy xác minh xin tại ngân hàng (合算明細書). Trong trường hợp sổ ngân hàng không còn nhận lương làm thêm nữa (gần nhất 3 tháng) vui lòng nộp giấy xác minh lương (給料明細書).
※Vào ngày dự thi vui lòng mang thẻ tư cách lưu trú (bản gốc)
⑮ Bản sao giấy tờ xác minh lịch sử giao dịch, đối với trường hợp có nhận tiền từ nước ngoài mà trong sổ ngân hàng không thể hiện.Giấy tờ xác minh nhận tiền từ nước ngoài・Giấy tờ xác nhận rút tiền từ Thẻ tiêu dùng・Thẻ tín dụng・Thẻ UnionPay, v.v... Ngoài ra, đối với trường hợp tự mang  tiền từ nước ngoài vào Nhật vui lòng nộp bản sao Hộ chiếu (trang có thời gian xuất nhập cảnh tương ứng với thời gian mang tiền) của người đã mang (bao gồm chính bản thân) 
⑯ Biên lai chuyển khoản thanh toán phí Dự thi ( Phần Nộp cho nhà trường 学校提出)Vui lòng sử dụng Giấy Yêu cầu chuyển khoản phí Dự thi (検定料振込依頼書) ở trang cuối quyển Hướng dẫn hồ sơ nhập học 募集要項, và xin dấu xác nhận từ cơ quan chức năng sau khi đã chuyển khoản.
⑰ Phong bì (loại 長形3号)Vui lòng điền địa chỉ nhận phiếu dự thi (giống với địa chỉ ghi trên đơn xin nhập học), dán 374 Yên tiền tem và nộp kèm vào hồ sơ.
※Dù với bất kì lí do gì cũng không hoàn trả lại hồ sơ.
※Nếu thông tin, giấy tờ không đúng với sự thật sẽ bị hủy bỏ tư cách nhập học

《Hồ sơ cần nộp sau khi đỗ》
Sau khi nhận được thông báo đỗ, vui lòng nộp các giấy tờ bên dưới trước Hạn cuối làm thủ tục nhập học. Nếu không nộp sẽ không được nhận giấy Chấp nhận nhập học và kết quả đỗ sẽ bị hủy bỏ. Vui lòng nộp bản dịch tiếng Nhật hoặc tiếng Anh.
● Giấy xác nhận số dư tài khoản của người hỗ trợ chi trả học phí(Khoảng 1 triệu yên trở lên)
● Giấy xác nhận công tác của người hỗ trợ chi trả học phí.