Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh cơ sở Tokyo

Lịch thi


Kì nhập học tháng 4/2020Hạn nộp hồ sơNgày thiCông bố kết quảHạn làm thủ tục nhập họcHạn đóng học phí kì đầu
Đợt tháng 9/201905/08 (thứ Hai)
~ 05/09 (Thứ Năm)
21/9 (thứ Bảy)
27/09 (thứ Sáu)
11/10 (thứ Sáu)
27/01 (thứ Hai)
Đợt tháng 10/201906/09 (thứ Sáu)
~ 03/10 (thứ Năm)
19/10 (thứ Bảy)
25/10 (thứ Sáu)
08/11 (thứ Sáu)
27/01 (thứ Hai)
Đợt tháng 11/201904/10 (thứ Sáu)
~ 31/10 (thứ Năm)
16/11 (thứ Bảy)
22/11 (thứ Sáu)
06/12 (thứ Sáu)
06/03 (thứ Sáu)
Đợt tháng 12/201901/11 (thứ Sáu)
~ 05/12 (thứ Năm)
21/12 (thứ Bảy)
25/12 (thứ Tư)
17/01 (thứ Sáu)
06/03 (thứ Sáu)
Đợt tháng 1/202006/12 (thứ Sáu)
~ 16/01 (thứ Năm)
25/01 (thứ Bảy)
31/01 (thứ Sáu)
14/02 (thứ Sáu)
06/03 (thứ Sáu)
Đợt tháng 2/202017/01 (thứ Sáu)
~ 06/02 (thứ Năm)
15/02 (thứ Bảy)
21/02 (thứ Sáu)
06/03 (thứ Sáu)
06/03 (thứ Sáu)
Đợt tháng 3/202007/02 (thứ Sáu)
~ 27/02 (thứ Năm)
06/03 (thứ Sáu)
11/03 (thứ Tư)
16/03 (thứ Hai)
16/03 (thứ Hai)

Học phí và Kì hạn nộp học phí năm đầu


見出し
Phí duyệt hồ sơTiền nhập học (chỉ năm đầu)Hạn nộp học phí
Phí duyệt hồ sơ :35,000 Yên
Từ khi Công bố kết quả đỗ 
đến Hạn nộp hồ sơ :150,000 Yên
3/16 (Thứ Hai):345,000 yen

Nhập học

7/20 (Thứ Hai):495,000 yen

※Tiền sách giáo khoa 20,000 Yên sẽ nộp cùng học phí các kỳ

Khóa học dự bị

Đối tượng :Du học sinh chưa đạt tiêu chuẩn đỗ khóa học chính

Hỗ trợ sinh viên nâng cao học lực cơ bản cần thiết cho khóa học (Tiếng Trung , luyện tập chữ Hán , Tiếng Nhật tổng hợp )
Khóa học kéo dài từ 4-8 tháng . Là khóa học dự bị trước khi vào khóa học chính.

Lịch thi・Phương pháp tuyển chọn Giống khóa học chính
Phí duyệt hồ sơ 35,000 Yên
Học phí 400,000 Yên Giới thiệu (Tư vấn tuyển sinh ) Trường Đại học
※Ngoài ra Sách giáo khoa 20,000 Yên
※Học phí là 150,000 Yên .Tiền học phí 15,000 Yên sẽ không hoàn lại với bất kể lý do gì .


Phỏng vấn sinh viên Việt Nam tại trường